Table of Contents Table of Contents
Next Page  75 / 299 Previous Page
Information
Show Menu
Next Page 75 / 299 Previous Page
Page Background industry@Gamida.co.il

75

AIRMATIC

יחידה אישית המספקת אוויר למניעת היווצרות אדים ולהפחתת התנגדות הנשימה

מ"מ

40

אפשרות התאמה למסכות מלאות או חצי פנים בעלות תבריג

קל משקל וניתן להרכבה בקלות

Airmatic

גרם

45 :

משקל

DIN EN

148-1

חיבור לפי תקן

עשוי באיכות גבוהה

DIN EN12492:2009

-02

תקן

הגנת נשימה

מסיכות מילוט