Table of Contents Table of Contents
Next Page  69 / 266 Previous Page
Information
Show Menu
Next Page 69 / 266 Previous Page
Page Background www.Gamida.co.il

69

מכשירי מצוקה לעובד בודד

הינו מכשיר מצוקה ומעקב קומפקטי, קל לתפעול ובעל פונקציות

TWIG

מבית

מכשיר מצוקה

ומאפיינים של טלפון נייד המשמש למעקב ולהגנה על אנשים, מטען, חפצים, עובד בטכנולוגיה

LCD

כולל מסך

IP67

,עמידות למים

3G,GSM,GPS

המאפשרים זיהוי קואורדינטות המיקום של

GSM

וקישוריות

GPS / GLONASS

מצויד במקלט

המכשיר בזמן אמת ולשלוח אותם אל שרת המחשב במרכז הבקרה או אל האדם הממונה באמצעות

.GSM

רשת

– ניהול ופיקוח על עובדים אשר עובדים לבד באזורים "בעייתיים" ונדרש

"MAN DOWN"

אפליקציית

לוודא שאם חלילה קרה משהו לעובד, נדע מיד שהוא בסכנה

– כאשר המכשיר מזהה שהעובד עבר למצב מאוזן הוא שולח

במקרה נפילה

SOS

הודעת חירום

מספרים)

5

(ניתן לשלוח הודעה עד ל

SMS

התראת

– כאשר העובד מרגיש במצוקה וזקוק לעזרה, הוא יכול לשלוח

שליחת הודעה יזומה במקרה חירום

הודעת מצוקה יזומה על פי תבנית טקסט מוכנה מראש

– ניתן לקבל שיחה למכשיר , וניתן להוציא שיחה למספר אחד אשר הוגדר

הוצאת וקבלת שיחות טלפון

מראש

– מערכת מיקום גאוגרפי השולחת התראה בעת יציאה מהגבולות

GOOGLE MAPS

חיבור למערכת

הגאוגרפיים המוגדרים מראש

– המכשיר שולח מסרון המודיע על

במקרה של אירוע נפילת אדם

GPS

חיבור

מצוקת העובד עם קישורית, בפתיחת הקישורית תפתח מפה המציינת היכן העובד נמצא