Table of Contents Table of Contents
Next Page  4 / 299 Previous Page
Information
Show Menu
Next Page 4 / 299 Previous Page
Page Background www.Gamida.co.il

4

Gamida

safety

למען בטיחות העובד ואיכות הסביבה

בסביבת העבודה אנו חשופים לסיכונים רבים ולכן יש להשקיע משאבים ותיכנון בניהול ובמניעת הסיכונים השונים.

הכנה מקדימה לעבודה בטוחה, היא שמבדילה בין חיים ומוות. פעולות ההכנה והתכנון שנבצע לפני תחילת המשימה הן המפתח

להצלחה בהשגת בטיחות העובד וסביבת העבודה.

בטיחות בסביבת העבודה מורכבת ממספר אלמנטים: נהלי בטיחות מתאימים ואכיפתם, מודעות והכשרה של העובדים וכמובן בחירה

ושימוש באמצעי הגנה מתאימים.

מידי שנה נפגעים בתאונות עבודה בישראל, עשרות אלפי עובדים, אומדן הנזקים בנפש ובכסף נאמד במיליארדי שקלים בשנה. שימוש

באמצעי הגנה מתאימים יצמצם את התופעה ויסייע למנוע את התאונה הבאה.

בבואנו לבחון מה הוא ציוד הבטיחות המתאים יש לקחת בחשבון מספר שיקולים:

התאמת הציוד לסיכונים אליהם אנו חשופים במהלך הפעילות

עמידת הציוד הנבחר בדרישות החוק, בתקנים ובאיכות.

שימוש בציוד בעל רמת נוחות גבוהה ונראות טובה מעודד שימוש בקרב העובדים

על ציוד הבטיחות הנבחר לאפשר מהלך תקין של ביצוע המשימה ללא פגיעה ברמת התפוקה

ומאמינה כי בטיחות וגהות בעבודה היא קריטית בכל סביבת עבודה והיא המפתח לבריאותם

1989

פועלת בישראל משנת

גאמידה

ולרווחתם של העובדים.

אנו משקיעים מאמצים ניכרים על מנת להיות חברת הבטיחות הטובה ביותר עבור העובד, מבחינת איכות המוצר, מקצועיות, רמת

השירות, מגוון האפשרויות העומד לרשות הלקוח, זמינות המוצרים ועוד.

גאמידה קשובה לצרכי הלקוח, ודואגת להתאמת מוצרים נוחים לשימוש, מעוצבים ואסתטיים. כמו כן, גאמידה מציעה ללקוחותיה

שיפורים טכנולוגיים, חדשנות, ומוצרי בטיחות מהמתקדמים ביותר. זאת באמצעות בניית שותפויות עם יצרני מוצרי בטיחות מהמובילים

בתחומם בעולם.